heyvagroup
مشاوره تحصيلي

دانشگاه علوم پزشكي پرديس خودگردان ( بين الملل ) اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال دوم تحصيلي ، 17 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته دندانپزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 2 حدود 2675 و در منطقه 3 حدود 1190 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشكي دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته دندانپزشكي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۵:۵۹ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي پرديس خودگردان ( بين الملل ) اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال دوم تحصيلي ، 14 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته داروسازي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 2692 ، منطقه 2 حدود 4014 و در منطقه 3 حدود 2012 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازي دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته داروسازي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۷:۰۰ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي پرديس خودگردان ( بين الملل ) اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال دوم تحصيلي ، 35 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 2137 ، منطقه 2 حدود 3162 و در منطقه 3 حدود 1696 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشكي دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته پزشكي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۷:۵۰ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 23 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 7588 ، منطقه 2 حدود 21808 و در منطقه 3 حدود 11539 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبري دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته هوشبري اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۱:۴۰ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 25 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي بهداشت محيط دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 2 حدود 25898 و در منطقه 3 حدود 18600 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسي بهداشت محيط دانشگاه دولتي علوم پزشكياردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته مهندسي بهداشت محيط اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۳:۵۷ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

هر ساله پس از اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام پذيرفته شدگان ، واحدهاي اين دانشگاه ظرفيت هاي خالي خود را به مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اعلام مي كنند . سپس اين مركز ليستي از رشته محل هاي داراي ظرفيت خالي تهيه كرده و بر اساس آن امكان انتخاب اين رشته محل ها را در اختيار داوطلباني قرار مي دهد كه از محل قبولي قبلي خود رضايت نداشته يا در هيچ رشته محلي پذيرفته نشده اند . هر چند انتظار مي رود ليست تهيه شده در قالب دفترچه اي تحت عنوان دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در اختيار داوطلبان قرار گيرد اما سال گذشته به جاي انتشار دفترچه ، ليست كليه رشته محل هاي ارائه شده در سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد به آدرس azmoon.org بارگزاري شده بود و همين موضوع باعث سردرگمي متقاضيان شده بود . با وجود اين كه ممكن است بر اساس اخبار منتشر شده ، وزارت علوم ، اجازه برگزاري مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 را ندهد اما به دليل قطعي نبودن اين موضوع ، مقاله پيش رو را كه به نحوه دريافت و مشاهده رشته محل هاي ارائه شده مي پردازد ارائه داده ايم .

 

لينك دانلود دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 به محض انتشار فعال مي شود .


 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۲:۰۲ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

پس از اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد 97 ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه شامل دانشگاه هاي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي ، پيام نور و پرديس خودگردان مي باشند  ، كد رشته هاي داراي ظرفيت خود را به سازمان سنجش اعلام كرده و از اين طريق يك فرصت استثنايي در اختيار داوطلبان قرار مي دهند . هر چند سال گذشته براي داوطلباني كه از رشته محل قبولي خود ناراضي بودند امكان درخواست بررسي اشتباه در انتخاب رشته كارشناسي ارشد فراهم شده بود ، اما هم چنان با متقاضياني مواجه بوديم كه بعد از اين مرحله نيز در رشته محل مورد علاقه خود قبول نشده يا اين كه جزو پذيرفته شدگان هيچ يك از رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته كارشناسي ارشد نبوده اند . از اين رو مرحله تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد متقاضيان بسياري دارد . در اين مرحله رشته محل هاي داراي ظرفيت خالي در دفترچه اي تحت عنوان دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 97 منتشر مي شود . داوطلبان مي بايست اين دفترچه را با دقت مطالعه كرده و با مراجعه به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org براي تكميل فرم انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 97اقدام نمايند . با توجه به آخرين اخبار منتشر شده امكان حذف مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد در سال تحصيلي جديد وجود دارد اما به دليل اين كه اين خبر به طور قطعي اعلام نشده بر آن شديم اين مقاله را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .


لينك دانلود دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 97 احتمالا اواخر مهر ماه فعال مي شود .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۲۷ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال دوم تحصيلي 25 دانشجو خانم و آقا مي پذيرد . آخرين رتبه قبولي رشته فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 2 حدود 24852 و در منطقه 3 حدود 14852 بوده است .اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته فناوري اطلاعات سلامت اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۷:۲۵ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 29 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 6138 ، منطقه 2 حدود 15928 و در منطقه 3 حدود 7506 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۰:۲۱ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 26 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته پرتوشناسي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 6325 ، منطقه 2 حدود 10219 و در منطقه 3 حدود 7130 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرتوشناسي دانشگاه دولتي علوم پزشكي اردبيل در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته پرتوشناسي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۳:۳۵ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 391
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب