heyvagroup
مشاوره تحصيلي

دانشگاه غيرانتفاعي هر ساله و در دو ورودي مهر و بهمن بصورت بدون كنكور اقدام به پذيرش و جذب دانشجو در دو مقطع كارداني ( فوق ديپلم ) و كارشناسي مي كند . پيشينه و اعتبار دانشگاه غيرانتفاعي و تنوع رشته ها باعث شده است در هر سال تعداد زيادي دانشجو از طريق بدون كنكور و براساس سوابق تحصيلي جذب دانشگاه غيرانتفاعي شوند و مسير تحصيل را براي آن دسته از داوطلباني كه علاقه به كنكور سراسري و آزمون ندارند هموارتر شود . ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97 طبق اطلاعيه سازمان سنجش و پذيرش دانشگاه غيرانتفاعي براي ورودي مهر از اوسط مرداد ماه 97 ، و براي ورودي بهمن ماه از اواسط آبان ماه 97 آغاز خواهد شد . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97 كليك كنيد . در اين مقاله لينك دانلود دفترچه بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97 به محض انتشار در هر دو مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته قرار داده خواهد شد .

 

دفترچه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97
نام دفترچه زمان انتشار لينك دانلود
دفترچه ثبت نام بدون كنكور كاداني ناپيوسته و كارشناسي پبوسته دانشگاه غيرانتفاعي 97 نيمه دوم مرداد ماه 97  

 

 مقالات توصيه شده براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

در ادامه براي اينكه فرايند ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97 را بهتر انجام دهيد به شما مطالعه مقاله هاي زير توصيه مي كنيم : 

شهريه دانشگاه غيرانتفاعي 97

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي

شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

هزينه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

سايت ثبت نام بدون كنكور غيرانتفاعي 97

زمان ثبت نام بدون كنكور غيرانتفاعي 97

مدارك ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

ويرايش ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

اعلام نتايج بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد 97
ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور 97

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه پيام نور 97 

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي 97
ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي 97

 

 

 

  

 
 
 
منبع : دفترچه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , مشاوره تحصيلي كنكور , انتخاب رشته , انتخاب رشته كنكور سراسري , نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري , نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري , سوالات مصاحبه استخدامي , ثبت نام بدون كنكور پزشكي , تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دانشگاه آزاد , نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد , سهميه بسيج در دانشگاه آزاد , سهميه بومي گزيني در دانشگاه آزاد  , ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد ,ليست رشته هاي دانشگاه ازاد , انتقالي در دانشگاه آزاد , ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شهريه دانشگاه علمي كاربردي , شهريه پرديس هاي خودگردان ,  انتخاب رشته كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد روش مطالعه صحيح براي كنكور , برنامه ريزي درسي براي كنكور ,آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي ايلام 96 - 97, آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي ايران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بابل 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بقيه اله عج 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بم 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بوشهر 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بيرجند 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تبريز 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي جندي شاپور 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي جهرم 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي جيرفت 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي دزفول 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي زابل 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي سبزوار 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي شاهد تهران 96 - 97, آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي شاهرود 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي شيراز 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي فسا 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي قزوين 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي كاشان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي كردستان سنندج 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي كرمانشاه 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي گلستان گرگان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي خراسان شمالي 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي رفسنجان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي زاهدان 96 - 97 ,آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي سمنان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي زنجان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي شهركرد 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي قم 96  97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي كرمان 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي گناباد 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي گيلان رشت 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي لرستان خرم آباد 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي مازندران ساري 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي دندانپزشكي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي داروسازي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 ,آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي فيزيوتراپي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي اتاق عمل دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي مامايي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي تكنولوژي پرتوشناسي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي تكنولوژي پرتوشناسي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي علوم آزمايشگاهي دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي گفتار درماني دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97, آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي دندانپزشكي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي داروسازي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي فيزيوتراپي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي اتاق عمل دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي مامايي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي تكنولوژي پرتوشناسي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 ,آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي تكنولوژي پرتوشناسي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 , آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي بينايي سنجي دانشگاه دولتي روزانه شهيد بهشتي تهران 96 - 97 ,  $(document).ready(function() { $('#rate_p38323').rating('rate.php?pid=38323', {maxvalue:5, curvalue:0}); });
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۹:۴۰ ] [ heyvagroup ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 391
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب