دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 36 دانشجو و در نيمسال دوم تحصيلي 34 دانشجو مي پذيرد كه نيمي از آنها خانم و نيم ديگر آقا هستند . آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 7676 ، منطقه 2 حدود 21361 و در منطقه 3 حدود 12917 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاري دانشگاه دولتي علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته پرستاري اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1
ادبيات فارسي  
عربي  
معارف  
زبان انگليسي  
زمين شناسي   
رياضي  
زيست شناسي  
فيزيك   
شيمي  
رتبه در منطقه 1 7676
رتبه كشوري 31377
شهر محل سكونت  شيراز

 

 

 

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 2

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97​ در منطقه 2
ادبيات فارسي 40 30      
عربي 10 50      
معارف 30 10      
زبان انگليسي 10 50      
زمين شناسي  10 10      
رياضي 50 30      
زيست شناسي 30 30      
فيزيك  20 40      
شيمي 20 30      
رتبه در منطقه 2 21361 19462 14779 14632 14345
رتبه كشوري 54288 49401 37032 36665 35866
شهر محل سكونت  بندرعباس بندرانزلي مرودشت بندرعباس داراب

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3
ادبيات فارسي 60 20 50 20 50
عربي 30 40 40 30 30
معارف 20 50 50 30 40
زبان انگليسي 10 10 10 10 30
زمين شناسي  10 10 10 10 10
رياضي 20 40 30 50 50
زيست شناسي 30 40 40 30 30
فيزيك  10 30 10 20 20
شيمي 40 20 30 50 40
رتبه در منطقه 3 12917 10253 9450 8434 7124
رتبه كشوري 54782 45387 42557 38920 33922
شهر محل سكونت  بستك حاجي آباد بندر كنگ و چارك حاجي آباد حاجي آباد

 

 

 

مشاوره قبولي در رشته پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 97 - 98

در اين مقاله اطلاعاتي از قبيل ظرفيت پذيرش دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در هر نيمسال ، حدود رتبه لازم براي قبولي در رشته پرستاري اين دانشگاه و حداقل درصد دروس پذيرفته شدگان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس آمده است . داوطلبان علاقه مند به رشته پرستاري مي توانند مقالات حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي پرستاري دولتي روزانه كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه كنكور 96 - 97​ و حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي كنكور سراسري 96 - 97 را مطالعه كنند . داوطلباني كه پس از پرينت ( چاپ ) كارت ورود به جلسه كنكور 97 در جلسه برگزاري آزمون حضور يافتند و قبل از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 اين مقاله را مطالعه مي كنند مي توانند با وارد كردن درصد هاي خود در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري شانس قبولي خود را در اين دانشگاه بدست آورند . همچنين هنگام استفاده از آمار اين مقاله ، حتما به تاثير سهميه مناطق و ايثارگران در انتخاب رشته كنكور سراسري و تاثير سهميه بومي گزيني در انتخاب رشته كنكور سراسري توجه كنيد . متقاضيان كنكور 98 با توجه به تغييرات كنكور سراسري 98 مي توانند منابع كنكور سراسري 98 را تهيه كرده و با مطالعه دقيق اين منابع طبق برنامه ريزي و استفاده از آمار و اطلاعات اين مقاله به نتيجه مطلوب خود دست يابند .  براي اطلاع از آخرين اخبار كنكور سراسري 97 عضو كانال تلگرام كنكور سراسري هيوا باشيد همچنين مي توانيد از طريق مشاوره تحصيلي تلفني از خدمات مركز مشاوره تحصيلي هيوا بهره مند شويد .

 

منبع : آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پرستاري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97