دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 در نيمسال اول تحصيلي ، 20 دانشجوي خانم و آقا مي پذيرد . آخرين رتبه قبولي رشته هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 8184 ، منطقه 2 حدود 15916 و در منطقه 3 حدود 10879 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبري دانشگاه دولتي علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته هوشبري اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1
ادبيات فارسي  
عربي  
معارف  
زبان انگليسي  
زمين شناسي   
رياضي  
زيست شناسي  
فيزيك   
شيمي  
رتبه در منطقه 1 8184
رتبه كشوري 33765
شهر محل سكونت  شيراز

 

 

 

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 2

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97​ در منطقه 2
ادبيات فارسي 60 50    
عربي 10 30    
معارف 60 40    
زبان انگليسي 10 30    
زمين شناسي  10 10    
رياضي 10 40    
زيست شناسي 30 40    
فيزيك  30 20    
شيمي 40 30    
رتبه در منطقه 2 15916 14989 13976 12469
رتبه كشوري 40100 37617 34859 31104
شهر محل سكونت  بندرعباس بندرعباس خنج بندرعباس

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3
ادبيات فارسي 30 40 50 30
عربي 30 20 40 50
معارف 30 40 50 50
زبان انگليسي 20 30 40 10
زمين شناسي  10 10 10 10
رياضي 30 40 30 60
زيست شناسي 60 20 30 40
فيزيك  10 10 20 20
شيمي 30 20 20 20
رتبه در منطقه 3 10879 10561 10073 9559
رتبه كشوري 47595 46531 44715 42968
شهر محل سكونت  بندر كنگ و چارك قشم بندر كنگ و چارك رودان

 

 

 

مشاوره قبولي در رشته هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 97 - 98

در اين مقاله اطلاعاتي از قبيل ظرفيت پذيرش دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در هر نيمسال ، حدود رتبه لازم براي قبولي در رشته هوشبري اين دانشگاه و حداقل درصد دروس پذيرفته شدگان هوشبري دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس آمده است . داوطلبان علاقه مند به رشته هوشبري مي توانند مقالات حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي هوشبري دولتي روزانه كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه كنكور 96 - 97​ و حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي كنكور سراسري 96 - 97 را مطالعه كنند . داوطلباني كه پس از پرينت ( چاپ ) كارت ورود به جلسه كنكور 97 در جلسه برگزاري آزمون حضور يافتند و قبل از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 اين مقاله را مطالعه مي كنند مي توانند با وارد كردن درصد هاي خود در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري شانس قبولي خود را در اين دانشگاه بدست آورند . همچنين هنگام استفاده از آمار اين مقاله ، حتما به تاثير سهميه مناطق و ايثارگران در انتخاب رشته كنكور سراسري و تاثير سهميه بومي گزيني در انتخاب رشته كنكور سراسري توجه كنيد . متقاضيان كنكور 98 با توجه به تغييرات كنكور سراسري 98 مي توانند منابع كنكور سراسري 98 را تهيه كرده و با مطالعه دقيق اين منابع طبق برنامه ريزي و استفاده از آمار و اطلاعات اين مقاله به نتيجه مطلوب خود دست يابند .  براي اطلاع از آخرين اخبار كنكور سراسري 97 عضو كانال تلگرام كنكور سراسري هيوا باشيد همچنين مي توانيد از طريق مشاوره تحصيلي تلفني از خدمات مركز مشاوره تحصيلي هيوا بهره مند شويد .

 

منبع : آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي هوشبري دانشگاه دولتي روزانه علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97