دانشگاه نيشابور ، نتايج اوليه كارشناسي ارشد بدون كنكور اين دانشگاه را براي سال تحصيلي 97 - 98 منتشر كرد .

 

بر اساس اطلاعيه منتشر شده از سوي اين دانشگاه ، پذيرفته شدگان مرحله نخست پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال 1397 دانشگاه نيشابور به شرح ذيل اعلام مي گردد . شايان ذكر است اسامي پذيرفته شدگان در مرحله بررسي درون دانشگاهي بوده و لذا تا اعلام صلاحيت هاي علمي و عمومي سازمان سنجش پذيرش قطعي نمي باشد . نتايج پذيرش قطعي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد :
 

رديف نام و نام خانوادگي رشته مورد پذيرش
1 مرتضي دستجردي تصويرسازي
2 طاهره مهرابي نسب نقاشي
3 پريسا دلير پژوهش هنر
4 فاطمه مجردي ارتباط تصويري
5 مريم زرگراني فيزيك
6 رحيمه روكي زبان و ادبيات فارسي
7 مريم خرم آبادي باستان شناسي
8 علي فروتن نيا مهندسي مكاترونيك


منبع : دانشگاه نيشابور

 

منبع : اعلام نتايج كارشناسي ارشد بدون كنكور دانشگاه نيشابور 97