دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 در نيمسال دوم تحصيلي ، 40 دانشجوي خانم و آقا مي پذيرد . آخرين رتبه قبولي رشته پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 در منطقه 1 حدود 2354 ، منطقه 2 حدود 3570 و در منطقه 3 حدود 2155 بوده است . اطلاعات اين مقاله مي تواند بعد از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كمك كند . همچنين مي توانيد براي ترتيب چينش انتخاب هاي خود از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري هيوا استفاده كنيد . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته كنكور 97 بسياري از داوطلبين قبل از نتايج كنكور 97 به محاسبه درصد دروس امتحاني خود پرداخته تا حدودي از شانس قبولي خود مطلع شوند . در اين مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذكر كرده ايم تا داوطلباني كه هدف شان قبولي در رشته پزشكي اين دانشگاه است بتوانند با آگاهي برنامه ريزي كنكور 97 خود را انجام دهند . داوطلباني كه قصد ثبت نام در كنكور سراسري 98 را دارند مي توانند مقاله برنامه ريزي كنكور سراسري 98  را مطالعه كنند .

 آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 1
ادبيات فارسي 70 30 60 70 80
عربي 50 80 40 50 60
معارف 60 50 60 50 70
زبان انگليسي 70 50 80 60 70
زمين شناسي  10 10 10 10 10
رياضي 40 80 60 50 60
زيست شناسي 60 50 60 70 60
فيزيك  50 40 50 50 30
شيمي 50 60 40 40 40
رتبه در منطقه 1 2354 2325 2316 2300 2282
رتبه كشوري 8575 8484 8456 8386 8320
شهر محل سكونت  شيراز شيراز شيراز شيراز تهران

 

 

 

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 2

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97​ در منطقه 2
ادبيات فارسي 60 70 60 70 60
عربي 60 70 70 60 40
معارف 60 60 30 50 40
زبان انگليسي 30 30 70 40 20
زمين شناسي  10 10 10 10 10
رياضي 40 50 80 60 40
زيست شناسي 60 60 50 50 70
فيزيك  40 40 60 50 50
شيمي 60 50 40 60 50
رتبه در منطقه 2 3570 3551 3535 3525 3519
رتبه كشوري 8603 8551 8518 8484 8471
شهر محل سكونت  اهواز ساري رشت كازرون جهرم

 

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3

آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97 در منطقه 3
ادبيات فارسي      
عربي      
معارف      
زبان انگليسي      
زمين شناسي       
رياضي      
زيست شناسي      
فيزيك       
شيمي      
رتبه در منطقه 3 2155 2103 2046
رتبه كشوري 12656 12439 12135
شهر محل سكونت  آشخانه ياسوج بانه

 

 

 

مشاوره قبولي در رشته پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشكي بندرعباس در كنكور 97 - 98

در اين مقاله اطلاعاتي از قبيل ظرفيت پذيرش دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در هر نيمسال ، حدود رتبه لازم براي قبولي در رشته پزشكي اين دانشگاه و حداقل درصد دروس پذيرفته شدگان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در دوره پرديس خودگردان ( بين الملل ) آمده است . داوطلبان علاقه مند به رشته پزشكي مي توانند مقالات حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي پزشكي پرديس خودگردان بين الملل كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان بين الملل كنكور 96 - 97​ و حداقل درصد دروس و كارنامه آخرين رتبه قبولي كنكور 96 - 97 و آخرين رتبه قبولي كنكور سراسري 96 - 97 را مطالعه كنند . داوطلباني كه پس از پرينت ( چاپ ) كارت ورود به جلسه كنكور 97 در جلسه برگزاري آزمون حضور يافتند و قبل از اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 اين مقاله را مطالعه مي كنند مي توانند با وارد كردن درصد هاي خود در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري شانس قبولي خود را در اين دانشگاه بدست آورند . همچنين هنگام استفاده از آمار اين مقاله ، حتما به تاثير سهميه مناطق و ايثارگران در انتخاب رشته كنكور سراسري و تاثير سهميه بومي گزيني در انتخاب رشته كنكور سراسري توجه كنيد . متقاضيان كنكور 98 با توجه به تغييرات كنكور سراسري 98 مي توانند منابع كنكور سراسري 98 را تهيه كرده و با مطالعه دقيق اين منابع طبق برنامه ريزي و استفاده از آمار و اطلاعات اين مقاله به نتيجه مطلوب خود دست يابند .  براي اطلاع از آخرين اخبار كنكور سراسري 97 عضو كانال تلگرام كنكور سراسري هيوا باشيد همچنين مي توانيد از طريق مشاوره تحصيلي تلفني از خدمات مركز مشاوره تحصيلي هيوا بهره مند شويد .

 

منبع : آخرين رتبه و حداقل درصد قبولي پزشكي دانشگاه پرديس خودگردان علوم پزشكي بندرعباس 96 - 97